• iDeal
  • Mastercard
  • Visa
Winkelwagen [0]

Het Foto Booms Foto/Video Verzekerings/Garantieplan


Dit Verzekerings/Garantieplan is een unieke verzekeringsvorm voor kostbare, diefstalgevoelige en/of kwetsbare foto- en videoapparatuur, waarvoor onder een inboedelverzekering géén, dan wel een volstrekt onvoldoende, dekking wordt gegeven. In de regel is onder een inboedelverzekering, maar ook onder bijv. een reisverzekering, slechts een beperkt bedrag opgenomen voor foto/videoapparatuur, waardoor al snel sprake is van onderverzekering. Bovendien geldt voor dit soort apparatuur dan een zeer beperkte nieuwwaarderegeling, die in de praktijk (vaak) dagwaardevergoeding geeft. Een en ander heeft tot gevolg dat, als er al sprake is van dekking, een schade-uitkering behoorlijk kan tegenvallen. Er geldt bij dergelijke verzekeringen ook een hoog eigen risico en voor de risico's waar het echt om gaat (vallen, stoten, diefstal, schade buitenshuis of tijdens vakantie etc.) wordt al helemaal geen dekking geboden. En wat dacht u van de reparatiekosten i.v.m. het herstellen van de apparatuur, wanneer die spontaan is opgehouden goed te werken als gevolg van een gebrek in de apparatuur zelf? Na de eerste (fabrieks)garantieperiode zijn die kosten voor uw rekening en zeker niet gedekt onder een inboedel- of andere verzekering. Het gaat bij dit soort reparatieschaden soms om forse bedragen. Wanneer bijv. een lens van een (video)camera vervangen dient te worden, kunnen de kosten oplopen tot wel € 500,00.

Wat dekt deze verzekering precies?

De dekking bestaat uit twee delen, t.w.:

1. All-risksdekking

Deze verzekering kan worden geregeld voor nieuwe apparatuur (bij Foto Booms VOF aangeschaft) en biedt dekking tegen alle van buitenaf komende onheilen/gebeurtenissen. Dit begrip is natuurlijk zeer ruim en het is dan ook onmogelijk om een complete opsomming te geven van alle mogelijke schade die uw apparatuur kan oplopen. Enkele voorbeelden zijn echter: stoten, vallen, diefstal, bedieningsfouten, brand, ontploffing, verkeerde elektrische spanning, water en andere vloeistoffen, beroving, verlies, vermissing en schaden buitenshuis of tijdens vakantie (werelddekking).

2. De verlengde garantiedekking

In combinatie met de onder 1. genoemde uitgebreide dekking kunt u ook de herstelkosten verzekeren die noodzakelijkerwijs gemaakt dienen te worden wanneer de apparatuur niet (goed) meer werkt, zonder dat daaraan een aantoonbaar incident is voorafgegaan. Binnen het kader van de voorwaarden wordt de oorspronkelijke fabrieksgarantie tot zelfs 5 jaar voortgezet. Deze dekking is bedoeld om de onvoorziene, hoge reparatiekosten na de eerste fabrieksgarantieperiode op te vangen, wanneer de apparatuur wat ouder wordt en dus storingsgevoeliger.

Zeer snelle en eenvoudige schaderegeling

Gedurende de eerste twee jaar na aanschafdatum vindt bij schade wegens 'totaalverlies' vergoeding plaats op basis van 100% van de verzekerde som, zonder afschrijving 'nieuw voor oud'. Pas na het tweede jaar volgt een zeer beperkte afschrijving van 15% ten opzichte van het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag.

De schaderegeling geschiedt in 'natura'

Dit betekent in de praktijk, dat u via uw leverancier:
- bij partiële en/of garantieschade deze vakkundig kunt laten repareren.
- bij schade wegens 'totaalverlies' een nieuw object naar keuze kunt uitzoeken voor maximaal het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag. Eventueel kunt u door bijbetaling kiezen voor een duurder object.

Eigen risico

Bij schade geldt een klein eigen risico van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 11,50 en een maximum van € 45,00.

Verlenging van de verzekering

De verzekering wordt na het derde jaar automatisch stopgezet. Na het derde jaar ontvangt u nog wel een brief met acceptgiro van de verzekeringsmaatschappij met de optie de verzekering te verlengen met twee jaar.

Ons zeer lage premietarief

Uitgebreide verzekering met verlengde garantiedekking met premiebetaling voor drie jaar tegelijk.

Verzekerd bedrag incl. btw 3-jaarspremie all-in
149,00 41,00
249,00 46,00
349,00 51,00
449,00 55,00
549,00 63,00
649,00 71,00
749,00 79,00
849,00 87,00
999,00 99,00
1.224,00 122,00
1.449,00 144,00
1.674,00 165,00
1.899,00 185,00
2.124,00 208,00
2.349,00 227,00
2.574,00 249,00
2.799,00 269,00
3.024,00 290,00
3.249,00 311,00
3.474,00 332,00
3.699,00 354,00

Sluit een verzekering af!

Alle bedragen zijn in euro.
Alle premiebedragen zijn inclusief 21% assurantiebelasting.
Voor de volledige verzekeringsvoorwaarden klik hier.
Alleen binnen 14 dagen na aankoopdatum af te sluiten op bij Foto Booms VOF aangeschafte produkten!

Hoe sluit ik een verzekering af?

U kunt een verzekering afsluiten in de winkel, via de website of per mail. Heeft u reeds een produkt aangeschaft dan kunt u een mail zenden naar info@fotobooms.nl met hierin het factuur- of transactienummer. Controleer voor het verzenden van de mail of op de factuur de NAW-gegevens en serienummers van de artikelen juist zijn. Mocht dit niet het geval zijn, vermeldt u dit dan in de mail.

Schadeformulier

Klik hier om het schadeformulier te downloaden.

Adres

van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
Tel: 020-6620666
info@fotobooms.nl

Openingstijden

Inruil en inkoop

Agenda

Nieuws

Nieuwsbrief


Leasen van Sony apparatuur tegen 0% rente.